V příloze zveřejňujeme Záznam o skartaci dokumentů, doložených zákonnými zástupci k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024.